Publikujący: Katarzyna Zaworska
Data publikacji: 29-01-18

25 czerwca - 25 lipca 2018 r.

 

Lp.

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Rodzaj kontroli

Termin

Przeprowadzający kontrolę

1.     

PSSE w Gorzowie Wlkp.

ocena realizacji działań w związku z interwencjami dotyczącymi występowania plagowych ilości much na terenie gminy Witnica,  w tym ocena prawidłowości przeprowadzania  kontroli obiektów

sprawozdanie z kontroli

pozaplanowa

11.12.2017r.

19.01.2018r.

25.01.2018r.

Oddział Higieny Komunalnej

2.     

PSSE w Świebodzinie

sprawdzenie wykonania zaleceń w zakresie higieny komunalnej  ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07 czerwca 2017r. znak: OPA.1611.4.2016 oraz w sprawozdaniu z kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakładami świadczącymi usługi kosmetyczne  z dnia 06 marca 2017r. znak: HK.1611.3.2017

wystąpienie pokontrolne

planowa/sprawdzająca

18.01.2018r.

Oddział Higieny Komunalnej

3. PSSE w Żarach

Ocena realizacji Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w 2017 r.

wystąpienie pokontrolne

planowa/sprawdzająca 10.01.2018 r. Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
4. PSSE w Żaganiu

Ocena prawidłowości przeprowadzania wizytacji przez pracowników PSSE w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów

wystąpienie pokontrolne

planowa 24.01.2018 r. Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
5. PSSE w Sulęcinie

kontrola prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz przeprowadzanych kontroli w okresie 05.04.2017 r - do dnia kontroli (22.02.2018 r.)

wystąpienie pokontrolne

planowa 22.02.2018 r. Oddział Nadzoru Zapobiegawczego
6. PSSE w Międzyrzeczu

Harmonogram

zakres tematyczny

Protokoły z kontroli:

Oddział Ekonomiczny

Oddział Higieny Komunalnej

Oddział Nadzoru Zapobiegawczego

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

 kompleksowa 4-19.04.2018 r.

Oddział Higieny Komunalnej

Oddział Epidemiologii

Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

Oddział Higieny Pracy

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Oddział Nadzoru Zapobiegawczego

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Oddział Ekonomiczny

Oddział Kadr i Szkoleń

Oddział Administracyjno - Techniczny

Oddział Zarządzania Dokumentacją

Oddział Organizacji, Planowania i Analiz

7. PSSE w Świebodzinie

Ocena prawidłowości prowadzenia wizytacji w ramach nadzoru nad realizacją programu ARS w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie

wystąpienie pokontrolne

planowa 13.04.2018 r. Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
8. PSSE w Zielonej Górze

kontrola prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz przeprowadzanych kontroli w okresie 1.03.2017 r - do dnia kontroli

wystąpienie pokontrolne

planowa 13.04.2018 r. Oddział Nadzoru Zapobiegawczego
9. PSSE w Żaganiu

kontrola prawidłowości prowadzenia nadzoru nad warunkami pracy

sprawozdanie z kontroli

planowa/sprawdzająca 20.04.2018 r. Oddział Higieny Pracy
10. PSSE w Krośnie Odrz.

Harmonogram kontroli

Zakres tematyczny kontroli

Protokoły z kontroli:

Oddział Ekonomiczny

Oddział Higieny Komunalnej

kompleksowa  25 czerwca - 25 lipca 2018 r.

Oddział Higieny Komunalnej

Oddział Epidemiologii

Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia
i Kosmetyków

Oddział Higieny Pracy

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Oddział Nadzoru Zapobiegawczego

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Oddział Ekonomiczny

Oddział Kadr i Szkoleń

Oddział Administracyjno - Techniczny

Oddział Zarządzania Dokumentacją

Oddział Organizacji, Planowania i Analiz

11. PSSE w Gorzowie Wlkp.

Sprawdzenie wykonania zaleceń wystąpienia pokontrolnego z dnia 20.04.2017 r. HK.1611.1.2017

wystąpienie pokontrolne

sprawdzająca 26 kwietnia 2018 r.  Oddział Higieny Komunalnej
12. PSSE w Żarach

kontrola prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz przeprowadzanych kontroli w okresie 24.05.2017 r - do dnia kontroli

wystąpienie pokontrolne

planowa 15.06.2018 r. Oddział Nadzoru Zapobiegawczego
13. PSSE w Żarach

ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli obiektu w ramach akcji wypoczynek letni oraz sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych w trakcie poprzedniej kontroli

wystąpienie pokontrolne

planowa 09.07.2018 r. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
14. PSSE w Międzyrzeczu

ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli, nadzoru nad zakładami pracy, nadzoru nad chemikaliami, prawidłowości prowadzenia postępowań w sprawach chorób zawodowych, prowadzenia nadzoru nad środkami zastępczymi

wystąpienie pokontrolne

planowa 6-10.04.2018 r. Oddział Higieny Pracy
15. PSSE w Zielonej Górze

ocena wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonych w 2017r. w zakresie nadzoru nad zakładami świadczącymi usługi kosmetyczne, ujętych w:

  • sprawozdaniu z kontroli z dnia 24 kwietnia 2017r, znak: HK.1611.11.2016,
  • sprawozdaniu z kontroli z dnia 14 lipca 2017r, znak: HK.1611.9.2017 i EP.1611.7.2017,
  • sprawozdaniu z kontroli z dnia 04 sierpnia 2017r., znak: HK.1611.12.2017 i1611.8.2017.
sprawozdanie z kontroli
planowa/sprawdzająca 28.09.2018r. Oddział Higieny Komunalnej
16. PSSE w Żaganiu

ocena realizacji zaleceń w zakresie higieny komunalnej z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w październiku 2016r. oraz z kontroli w zakresie nadzoru nad zakładami kosmetycznymi przeprowadzonej w dniu 28 lipca 2017r.

sprawozdanie z kontroli
planowa/problemowa 05.11.2018r. Oddział Higieny Komunalnej

 

 

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Paweł Perski 2016-01-20 09:00:00
Ostatnia modyfikacja: Paweł Perski 2016-01-20 09:55:17
Wersja: 2
Ilość wyświetleń: 2319

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
2 Paweł Perski 2016-01-20 09:55:17
Edytowano
1 Paweł Perski 2016-01-20 09:00:00
Utworzono