Publikujący: Patryk Szach
Data publikacji: 15-09-20
Porozumienie z dnia 18.08.2020 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie powierzenia WSSE w Gorzowie Wlkp. zadań polegających na dysponowan...

Publikujący: Łukasz Karwacki
Data publikacji: 17-07-19
Porozumienie z dnia 29.05.2019 r. pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta a Głównym Inspektorem Sanitarnym...

Publikujący: Łukasz Karwacki
Data publikacji: 17-06-19
Porozumienie z dnia 26.11.2018 r. pomiędzy GIS a NIZP-PZH a WSSE oraz Aneks nr 1 do Porozumienia...

Publikujący: Katarzyna Zaworska
Data publikacji: 04-03-19
Porozumienie z 21.02.2019r. pomiędzy GIS i ISCh w sprawie NSP...

Publikujący: Katarzyna Zaworska
Data publikacji: 15-01-19
Porozumienie z dnia 26.11.2018 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Komendantem Głównym Policji, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Prokuratorem Krajowym, Komendantem Głównym Stra...

Publikujący: Katarzyna Zaworska
Data publikacji: 15-01-19
Porozumienie z dnia 13.11.2018 r.  zawarte pomiędzy LPWIS w Gorzowie Wlkp. a Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii o współdzieleniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarne...

Publikujący: Grzegorz Marucha
Data publikacji: 02-01-18
Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 23.01.2018 r. zawartego między LPWIS w Gorzowie Wlkp. a Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Zielonej Górze o współdziałaniu i wpółpracy organów PIS i...

Publikujący: Grzegorz Marucha
Data publikacji: 02-01-18
Porozumienie o współpracy zawarte dnia 30.11.2017 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym i LPWIS w Gorzowie Wlkp. w sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa szcz...

Publikujący: Grzegorz Marucha
Data publikacji: 21-11-17
Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie ochrony radiologicznej...