Publikujący: Grzegorz Marucha
Data publikacji: 02-01-18
Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 23.01.2018 r. zawartego między LPWIS w Gorzowie Wlkp. a Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Zielonej Górze o współdziałaniu i wpółpracy organów PIS i...

Publikujący: Grzegorz Marucha
Data publikacji: 02-01-18
Porozumienie o współpracy zawarte dnia 30.11.2017 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym i LPWIS w Gorzowie Wlkp. w sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa szcz...

Publikujący: Grzegorz Marucha
Data publikacji: 21-11-17
Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie ochrony radiologicznej...

porozumienie  ...

Porozumienie z dnia 16 listopada 2015 r. dotyczące nawiązania współpracy dydaktyczno-naukowej między WSSE w Gorzowie Wlkp. a Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.Poro...

Porozumienie z dnia 28 lipca 2014 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwo...

Porozumienie Wojewody Lubuskiego i LPWIS w spr. nadzoru nad egzekucją obowiązków niepieniężnychPorozumienie_1.pdf...

Porozumienia Wojewody Lubuskiego i LPWIS w sprawie nadzoru nad egzekucją obowiązków niepieniężnych._porozumienie.pdf...

Porozumienie z dnia 15 stycznia 2013 r. zawarte pomiędzy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzo...