Informacja na temat realizacji wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego za 2014 rokInformacja_o_realizacji_budzetu_2014r_IV_kwartal.doc...

Informacja na temat realizacji wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego za I półrocze 2014 roku.Informacja_o_realizacji_budzetu_2014r_I_polrocze.doc...

Informacja dotycząca wydatków i dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. Lubuskiego zapisanych w ustawie budżetowej na 2014r.Informacja_na_temat_budzetu_2014r_plan.doc...