Zawiadomienie o wynikach postępowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia...

BZP - ogłoszenie o zamówieniu BZP - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Wyjaśnienia I Informacja o zmianie SIWZ I poprawiony załącznik nr 2 - Formularz ofertowy poprawiony załą...

SIWZ Załącznik nr 1 - Wykaz pojazdów Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - Oświadczenie o ...

Zaproszenie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Wzór umowy Załączniki 1-2-3-4 wersja edyt. Zawiadomienie o wyborze oferty  ...

Zaproszenie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia z zał. 1-4 Umowa wzór zał. nr 5 załączniki - edytowalne Odpowiedź WSSE na pytania Wykonawcy gazy tech. Unieważnienie postępowania ofertowe...

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowani...

...

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. nie pracuje 2 maja 2017 r....