Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowani...

SIWZ Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia c.d. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu war...

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. nie pracuje 2 maja 2017 r....

SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Ogłoszenie o zamówieniu 31.03.2017 Informacja o zmianie SIWZ 31.03.2017 Załącznik nr 1 - Szczegó...

Plan zamówień publicznych na 2017 rok...

  OATZP272132016_SIWZ.pdfOATZP272132016_Zalacznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia.docOATZP272132016_Zalacznik_nr_2__Formularz_oferty.docOATZP272132016_Zalacznik_nr_3__Formularz_Oferowane_war...

Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz członków ich rodzin.SIWZ_ubezpieczenia.do...