SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Ogłoszenie o zamówieniu...

Plan zamówień publicznych na 2017 rok...

  OATZP272132016_SIWZ.pdfOATZP272132016_Zalacznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia.docOATZP272132016_Zalacznik_nr_2__Formularz_oferty.docOATZP272132016_Zalacznik_nr_3__Formularz_Oferowane_war...

Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz członków ich rodzin.SIWZ_ubezpieczenia.do...

Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.SIWZ_sprzet_komputerowy.docogloszenie_495020_2013.htmlprojekt...

Dostawa samochodu osobowo-dostawczego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.SIWZ_samochod.doczal_nr_1_samochod.doczal_nr_2_samochod.doczal_nr_3_samochod.doczal_nr_...

Świadczenie usługi ochrony mienia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.SIWZ_ochrona_mienia.doczal_nr_1_SIWZ_ochrona_mienia.doczal_nr_2_SIWZ_ochrona_mienia.docza...

Dostawa aparatury i urządzeń laboratoryjnych dla WSSE w Gorzowie Wlkp.Zal_nr_1_Dostawa_aparatury_i_urzadzen_laboratoryjnych_.rtfZal_nr_2_Dostawa_aparatury_i_urzadzen_laboratoryjnych.rtfSIWZ_Dostawa_...

Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp. polegające na sukcesywnych dostawach: a) testów analitycznych b) szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego c) akcesoriów do ...