Informacja na temat realizacji wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2012 r.Informacja_o_realizacji_budzetu_2012r.doc...

 Informacja dotycząca wydatków i dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. Lubuskiego zapisanych w ustawie budżetowej na 2012r.Plan_finansowy_wg_ustawy_budzetowej_na_2012r.pd...