Publikujący: Grzegorz Marucha
Data publikacji: 30-11-17
 1. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) oraz przepisy wykonawcze do ustawy;
 2. ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy;
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
 4. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.);
 5. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy;
 6. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy;
 7. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy;
 8. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1866 z późn. zm.);
 9. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
 10. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.);
 11. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.);
 12. ustawa z dnia 26 czerwca 1974  r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.);
 13. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092);
 14. ustawa z dnia z dnia 6 września 2001  r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.).

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Grzegorz Marucha 2013-05-29 10:50:00
Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Marucha 2017-11-30 07:43:18
Wersja: 14
Ilość wyświetleń: 14589

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
13 Grzegorz Marucha 2017-11-30 07:35:23
Edytowano
12 Grzegorz Marucha 2017-11-30 07:26:33
Edytowano
11 Grzegorz Marucha 2016-11-02 08:06:36
Edytowano
10 Grzegorz Marucha 2016-11-02 08:05:32
Edytowano
9 Grzegorz Marucha 2016-11-02 08:05:00
Edytowano
8 Paweł Perski 2016-08-04 08:12:39
Edytowano
7 Paweł Perski 2016-08-04 08:11:24
Edytowano
6 Paweł Perski 2016-08-04 08:09:31
Edytowano
5 Paweł Perski 2016-08-04 08:07:13
Edytowano
4 Katarzyna Zaworska 2014-01-16 10:08:41
Edytowano
3 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:46:20
Edytowano
2 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 10:53:48
Edytowano
1 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 10:50:00
Utworzono