Publikujący: Grzegorz Marucha
Data publikacji: 30-11-17
 1. Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850120049

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19590110062

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940890414

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

 1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061711225

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091571240

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20111120654

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941210591

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974  r. Kodeks pracy (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19740240141

 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111851092

 1. Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001  r. o dostępie do informacji publicznej (oraz przepisy wykonawcze do ustawy):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Grzegorz Marucha 2013-05-29 10:50:00
Ostatnia modyfikacja: Łukasz Karwacki 2019-02-27 06:50:19
Wersja: 20
Ilość wyświetleń: 17454

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
19 Paweł Perski 2019-02-26 09:06:50
Edytowano
18 Łukasz Karwacki 2019-02-25 13:12:13
Edytowano
17 Łukasz Karwacki 2019-02-25 13:07:53
Edytowano
16 Łukasz Karwacki 2019-02-25 12:45:45
Edytowano
15 Katarzyna Zaworska 2019-02-25 11:55:10
Edytowano
14 Katarzyna Zaworska 2019-02-25 11:53:53
Edytowano
13 Grzegorz Marucha 2017-11-30 07:35:23
Edytowano
12 Grzegorz Marucha 2017-11-30 07:26:33
Edytowano
11 Grzegorz Marucha 2016-11-02 08:06:36
Edytowano
10 Grzegorz Marucha 2016-11-02 08:05:32
Edytowano
9 Grzegorz Marucha 2016-11-02 08:05:00
Edytowano
8 Paweł Perski 2016-08-04 08:12:39
Edytowano
7 Paweł Perski 2016-08-04 08:11:24
Edytowano
6 Paweł Perski 2016-08-04 08:09:31
Edytowano
5 Paweł Perski 2016-08-04 08:07:13
Edytowano
4 Katarzyna Zaworska 2014-01-16 10:08:41
Edytowano
3 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:46:20
Edytowano
2 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 10:53:48
Edytowano
1 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 10:50:00
Utworzono