Informacja na temat realizacji wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2010 rokuRealizacja_wydatkow_2010r.pdf...

 Informacja dotycząca wydatków i dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiegozapisanych w ustawie budżetowej na 2010r.Plan_finansowy_wg_ustawy_budzetowej_na_2010r.pdf...