Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.:

 1. jest jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej, będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa;
 2. jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego, pod numerem księgi rejestrowej: 000000024080-W-08;
 3. nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i w związku z tym nie jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Metryka dokumentu

  Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
  Publikujący: Katarzyna Zaworska 2013-05-29 10:00:00
  Ostatnia modyfikacja: Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:30:28
  Wersja: 5
  Ilość wyświetleń: 39958

  Rejest zmian

  Wersja Zmodyfikował Data Status
  5 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:30:28
  Edytowano
  4 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:27:36
  Edytowano
  3 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 10:13:15
  Edytowano
  2 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 10:05:15
  Edytowano
  1 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 10:00:00
  Utworzono