Publikujący: Paweł Perski
Data publikacji: 05-04-19
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia na terenie województwa lubuskiego w 2018 r....

Publikujący: Katarzyna Zaworska
Data publikacji: 08-06-18
OCENA ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA W 2017 ROKU...

Publikujący: Paweł Perski
Data publikacji: 11-10-17
komunikat...

OCENA ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA W 2016 ROKU...

...

2015...

W załączeniu ponowne stanowisko LPWIS w Gorzowie Wlkp. odnośnie “Analizy obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na ter...

W załączeniu stanowisko LPWIS w Gorzowie Wlkp. odnośnie “Analizy obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie woj...

 Ocena_zaopatrzenia_w_2014_roku_i_prognoza.pdf...