Publikujący: Paweł Perski
Data publikacji: 07-06-18

Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres działania Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. jest ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), zaś podstawowym aktem prawnym regulującym tryb załatwiania spraw przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.)

 

KOLEJNOŚĆ I TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy rozpatrywane są według daty wpływu, w trybie i terminach wynikających z kodeksu postepowania administracyjnego – co do zasady załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż wciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej –nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich, wymaganych przepisami prawa dokumentów.

Podstawa prawna: art. 12, art. 35, art. 36 Kodeksu postepowania administracyjnego.

 

PRAWO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I DOSTĘPU DO AKT SPRAWY

Organ administracji publicznej zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Obejmuje to m.in. prawo stron do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Podstawa prawna: art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Łukasz Karwacki 2018-06-07 11:00:00
Ostatnia modyfikacja: Katarzyna Zaworska 2018-06-21 09:27:25
Wersja: 12
Ilość wyświetleń: 17198

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
11 Katarzyna Zaworska 2018-06-21 09:27:25
Edytowano
10 Katarzyna Zaworska 2018-06-21 09:23:53
Edytowano
9 Katarzyna Zaworska 2018-06-21 08:57:52
Edytowano
8 Paweł Perski 2018-06-07 11:39:39
Edytowano
7 Paweł Perski 2018-06-07 11:37:11
Edytowano
6 Paweł Perski 2018-06-07 11:36:28
Edytowano
5 Paweł Perski 2018-06-07 11:35:16
Edytowano
4 Katarzyna Zaworska 2013-06-04 11:25:23
Edytowano
3 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:47:29
Edytowano
2 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 11:40:19
Edytowano
1 Katarzyna Zaworska 2018-06-07 11:00:00
Utworzono