Publikujący: Paweł Perski
Data publikacji: 07-06-18

Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres działania Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. jest ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850120049), zaś podstawowym aktem prawnym regulującym tryb załatwiania spraw przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168)

 

KOLEJNOŚĆ I TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy rozpatrywane są według daty wpływu, w trybie i terminach wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego – co do zasady załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż wciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej –nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich, wymaganych przepisami prawa dokumentów.

Podstawa prawna: art. 12, art. 35, art. 36 K.p.a.

 

PRAWO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I DOSTĘPU DO AKT SPRAWY

Organ administracji publicznej zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Obejmuje to m.in. prawo stron do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Podstawa prawna: art. 10 K.p.a.

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Łukasz Karwacki 2018-06-07 11:00:00
Ostatnia modyfikacja: Łukasz Karwacki 2019-02-26 07:02:50
Wersja: 13
Ilość wyświetleń: 19420

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
12 Łukasz Karwacki 2019-02-26 07:02:50
Edytowano
11 Katarzyna Zaworska 2018-06-21 09:27:25
Edytowano
10 Katarzyna Zaworska 2018-06-21 09:23:53
Edytowano
9 Katarzyna Zaworska 2018-06-21 08:57:52
Edytowano
8 Paweł Perski 2018-06-07 11:39:39
Edytowano
7 Paweł Perski 2018-06-07 11:37:11
Edytowano
6 Paweł Perski 2018-06-07 11:36:28
Edytowano
5 Paweł Perski 2018-06-07 11:35:16
Edytowano
4 Katarzyna Zaworska 2013-06-04 11:25:23
Edytowano
3 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:47:29
Edytowano
2 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 11:40:19
Edytowano
1 Katarzyna Zaworska 2018-06-07 11:00:00
Utworzono