Publikujący: Krzysztof Strzyżykowski
Data publikacji: 29-08-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Sprawa OATZP.272.15.2018...

Publikujący: Krzysztof Strzyżykowski
Data publikacji: 13-08-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.1 Bezgotówkowy zakup paliwa. Sprawa OATZP.272.15.2018...

Publikujący: Krzysztof Strzyżykowski
Data publikacji: 20-07-18
Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej. Sprawa OATZP.272.15.2018...

Publikujący: Krzysztof Strzyżykowski
Data publikacji: 20-07-18
Zawiadomienie o wynikach postępowania. Sprawa Nr OATZP.272.15.2018...

Publikujący: Krzysztof Strzyżykowski
Data publikacji: 20-07-18
Sprostowanie do Protokołu otwarcia ofert. Sprawa OATZP.272.15.2018...

Publikujący: Krzysztof Strzyżykowski
Data publikacji: 18-07-18
Protokół z otwarcia ofert. Sprawa OATZP.272.15.2018...

Publikujący: Krzysztof Strzyżykowski
Data publikacji: 12-07-18
Stanowisko WSSE Gorzów Wlkp. do pytań Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne na bezgotówkowy zakup paliwa.Sprawa OATZP.272.15.2018...

Publikujący: Krzysztof Strzyżykowski
Data publikacji: 06-07-18
Załącznik nr 6 Wykaz dostaw. Sprawa OATZP.272.15.2018...

Publikujący: Krzysztof Strzyżykowski
Data publikacji: 06-07-18
Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Sprawa OATZP.272.15.2018...