OATZP.272.14.2017 Zawiadomienie o wynikach postępowania...

Publikujący: Krzysztof Strzyżykowski
Data publikacji: 09-02-18
SIWZ Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia c.d. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu war...

27.04.2017 Zawiadomienie o wynikach postępowania...

Publikujący: Krzysztof Strzyżykowski
Data publikacji: 09-02-18
SIWZ Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowla...

  Zawiadomienie_o_wyniku_postepowania_OZP272492016.pdf...

  OZP272452016_Zawiadomienie_o_wynikach_postepowania.pdf...

 OZP272362016_Zawiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf...

 OZP272342016_Zawiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf...

 10062016_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf...