Informujemy, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. świadczy usługi drogą elektroniczną.

EPUAP_baner

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

 /80axryi586/SkrytkaESP

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

 Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

 • Obywatelami a administracją,
 • Przedsiębiorcami a administracją,
 • Instytucjami administracji publicznej.

W celu złożenia wniosku do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePAUP.

 Usługi świadczone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. na elektronicznej platformie ePUAP:

Skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga złożenia podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego lub posiadania profilu zaufanego ePUAP (bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WSSE:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:00 do Kancelarii przy ul. Mickiewicza 12 B w Gorzowie Wlkp. na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru

 Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WSSE:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  Metryka dokumentu

  Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
  Publikujący: Paweł Perski 2013-10-29 12:00:00
  Ostatnia modyfikacja: Paweł Perski 2016-04-07 14:45:25
  Wersja: 16
  Ilość wyświetleń: 16002

  Rejest zmian

  Wersja Zmodyfikował Data Status
  16 Paweł Perski 2016-04-07 14:45:25
  Edytowano
  15 Paweł Perski 2016-04-07 12:08:06
  Edytowano
  14 Katarzyna Zaworska 2016-01-13 09:50:04
  Edytowano
  13 Katarzyna Zaworska 2015-12-01 08:48:42
  Edytowano
  12 Katarzyna Zaworska 2015-12-01 08:48:06
  Edytowano
  11 Katarzyna Zaworska 2015-09-09 14:13:15
  Edytowano
  10 Katarzyna Zaworska 2013-10-31 09:53:56
  Edytowano
  9 Paweł Perski 2013-10-31 08:31:32
  Edytowano
  8 Paweł Perski 2013-10-31 08:30:18
  Edytowano
  7 Paweł Perski 2013-10-31 08:28:52
  Edytowano
  6 Katarzyna Zaworska 2013-10-30 11:17:16
  Edytowano
  5 Katarzyna Zaworska 2013-10-30 11:01:26
  Edytowano
  4 Katarzyna Zaworska 2013-10-30 11:00:09
  Edytowano
  3 Katarzyna Zaworska 2013-10-30 10:56:26
  Edytowano
  2 Katarzyna Zaworska 2013-10-30 10:54:42
  Edytowano
  1 Katarzyna Zaworska 2013-10-29 12:00:00
  Utworzono