Publikujący: Łukasz Karwacki
Data publikacji: 11-03-19

Podstawowym aktem regulującym kwestie dotyczące przedmiotu działalności i kompetencji organów Państwowej Inspekcji – w tym Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. jest ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850120049). Rozdział 1 ww. ustawy określa zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, natomiast Rozdział 3 uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Właściwość instancyjna organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla wojewódzkiego została określona natomiast w art. 12 ust. 1a i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Katarzyna Zaworska 2006-06-05 13:00:00
Ostatnia modyfikacja: Łukasz Karwacki 2019-03-11 10:40:02
Wersja: 10
Ilość wyświetleń: 66662

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
10 Łukasz Karwacki 2019-03-11 10:40:02
Edytowano
9 WSSE w Gorzowie Wielkopolskim 2017-02-02 12:01:14
Edytowano
8 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:36:18
Edytowano
7 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 10:48:08
Edytowano
6 2012-12-03 07:48:11
Edytowano
5 Robert Michna 2010-03-03 14:19:51
Edytowano
4 Robert Michna 2007-02-01 14:03:19
Edytowano
3 Robert Michna 2006-06-06 08:44:18
Edytowano
2 Robert Michna 2006-06-05 13:58:34
Edytowano
1 Robert Michna 2006-06-05 13:00:00
Utworzono