Publikujący: Katarzyna Zaworska
Data publikacji: 01-03-18
Budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w I półroczu 2017 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez  Wo...

Publikujący: Katarzyna Zaworska
Data publikacji: 22-02-18
Zwiększenia wydatków w 2017 roku Decyzją Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji budynku będącego sie...

Informacja na temat budżetu 2017 - PLAN....