Zarządzenie nr 2 z dnia 07.07.2017 r. w sprawie zasad upoważniania pracowników WSSE w Gorzowie Wlkp. do podpisywania pism oraz składania podpisów na dokumentach przekazywanych LPWIS lub Zastępcy...

Zarządzenie nr 1 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania zatrzymanych produktów podejrzanych o bycie środkami zastępczymi do miejsca czasowego ich zabezpieczenia Załąc...