Informacja na temat realizacji wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. Lubuskiego za 2013 rok.Informacja_o_realizacji_budzetu_2013r_roczne.doc...

Informacja na temat realizacji wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego za I półrocze 2013 roku.Informacja_o_realizacji_budzetu_2013_I_polrocze.doc...

Informacja dotycząca wydatków i dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego zapisanych w ustawie budżetowej na 2013 r. Informacja_na_temat_budzetu_2013r_plan_fin.doc...