Wyszczególnieni wg. grupy   Stan na dzień 01.01.2016   Zmniejszenia   Zwiększenia   Stan na dzień 31.12.2016   Umorzenia ...