Ogłoszenie o naborze z dnia 27 luty 2017r. Oferta do: 31 marca 2017r. Wymiar etatu: 0,57 Liczba wolnych stanowisk pracy: 1. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku elektryka w Oddzia...

Ogłoszenie o naborze z dnia 17 lutego 2017r. Oferta do: 31 marca 2017r. Wymiar etatu: 1 Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku asystenta-diagnosty laborato...

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Ogłoszenie o naborze z dnia 13 lutego 2017r. Oferta do: 31 marca 2017r. Wymiar etatu: 1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1. poszuk...