Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. o ochronie danych osobowych),
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

 Ponadto informacje, dokumenty i inne dane zawierające tajemnicę prawnie chronioną kontrolowanego uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem (podstawa prawna – art. 29a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

 Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.

  Metryka dokumentu

  Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
  Publikujący: Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:20:00
  Ostatnia modyfikacja: Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:49:09
  Wersja: 3
  Ilość wyświetleń: 27730

  Rejest zmian

  Wersja Zmodyfikował Data Status
  3 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:49:09
  Edytowano
  2 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:08:25
  Edytowano
  1 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:20:00
  Utworzono