Publikujący: Paweł Perski
Data publikacji: 02-02-18
 1. Archiwum zakładowe:
  Archiwum zakładowe Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. działa zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698 z późn. zm.).
 2. Adres Archiwum:
  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 B
 3. Komórka organizacyjna prowadząca archiwum:
  Organizowanie i zabezpieczanie obsługiarchiwum należy do zadań Oddziału Administracyjno-Technicznego
 4. Zakres działania archiwum zakładowego:
  Archiwum zakładowe gromadzi materiały archiwalne (kat.A) i dokumentację niearchiwalną (kat.B). Do zakresu działania archiwum zakładowego należy:
  1. przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,
  2. przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie pełnej ich ewidencji,
  3. udostępnianie akt osobom upoważnionym,
  4. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  5. przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Katarzyna Zaworska 2013-05-29 14:20:00
Ostatnia modyfikacja: Paweł Perski 2018-02-02 07:51:11
Wersja: 4
Ilość wyświetleń: 14960

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
4 Paweł Perski 2018-02-02 07:51:11
Edytowano
3 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:50:55
Edytowano
2 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 14:07:05
Edytowano
1 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 14:20:00
Utworzono