Porozumienie zawarte w dniu 16 marca 2007 roku pomiędzy PAństwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. a Lubuskim Kuratorem Oświaty.porozumienie_LKO.pdf...

Porozumienie zawarte w dniu 4.10.2012 r. w Warszawie pomiędzy Głównym Inspektoratem Sanitarnym a Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.porozumienie_GIS.pdfpor...

Porozumienie z dnia 04 maja 2009 r. między Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Wojewódzkim Inspektorem Jakośc...

Porozumienie z dnia 26.10.2011 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Szefem Służby Celnej, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym o ...

Porozumienie z dnia 31.07.2008 r. zawarte pomiędzy Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. a Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Jakości Handlowej Artykułó...

Porozumienie z dnia 23.01.2008 r zawarte między Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. a Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Zielonej Górze o wsp...

Porozumienie z dnia 10 października 2008 r. o współpracy organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie lubuskim.porozumienie_PI...

Porozumienie z dnia 15 marca 2011 r. zawarte pomiędzy Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. i Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w G...

    11102013__porozumienie_LPWIS__WINB.pdf...