Porozumienie z dnia 16 listopada 2015 r. dotyczące nawiązania współpracy dydaktyczno-naukowej między WSSE w Gorzowie Wlkp. a Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.Poro...

Porozumienie z dnia 28 lipca 2014 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwo...

Porozumienie Wojewody Lubuskiego i LPWIS w spr. nadzoru nad egzekucją obowiązków niepieniężnychPorozumienie_1.pdf...

Porozumienia Wojewody Lubuskiego i LPWIS w sprawie nadzoru nad egzekucją obowiązków niepieniężnych._porozumienie.pdf...

Porozumienie z dnia 15 stycznia 2013 r. zawarte pomiędzy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzo...

Porozumienie o współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.porozumienie_PIP.pdf...

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wlkp.porozumienie_WSB.pdf...

Porozumienie zawarte dnia 1.06.2011 roku w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkoposlkim a Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Oddział ...

Porozumienie z dnia 5 lipca 2007 r. o współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznym i Administracji.porozumienie_PISMSWiA.pd...

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Grzegorz Marucha 2018-01-02 08:18:22
Ostatnia modyfikacja: Grzegorz Marucha 2018-01-02 08:29:28
Wersja: 2
Ilość wyświetleń: 974

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
1 Grzegorz Marucha 2018-01-02 08:18:22
Utworzono