Dostawa sterylizatora parowegoSIWZ_Sterylizator_parowy.pdfZal_nr_1_Sterylizator_parowy.rtfZal_nr_2_Sterylizator_parowy.rtfOgloszenie_o_zamowieniu_Sterylizator_parowy.pdfWyjasnienia_14_12_2011_Steryliz...

Dostawa aparatury i urządzeń laboratoryjnych IIISIWZ_Dostawa_aparatury_i_urzadzen_laboratoryjnych_III.pdfZal_nr_1_Dostawa_aparatury_i_urzadzen_laboratoryjnych_III.rtfZal_nr_2_Dostawa_aparatury_i_urz...

Dostawa, montaż agregatu prądotwórczego oraz budowa instalacji elektrycznej wydzielonych obwodów. SIWZ_Agregat_pradotworczy_.pdfOgloszenie_o_zamowieniu_Agregat_pradotworczy.pdfZal_nr_1...

Dostawa paliwa gazowegoOgloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_na_dostawe_paliwa_gazowego.rtf...

Dostawa kultur mikrobiologicznych dla WSSE w Gorzowie Wlkp.SIWZ_Kultury_mikrobiologiczne.pdfKultury_mikrobiologiczne_zal_1.rtfKultury_mikrobiologiczne_zal_2.rtfKultury_mikrobiologiczne_zal_3A.xlsKultu...

Akcesoria i materiały eksploatacyjne do chromatografii oraz aparatury analitycznej znak DEiA-231-PN/05/2008.2008_05_13_SIWZ.rtf2008_05_13_Ogloszenie_o_zamowieniu.htmlWyjasnienia_mat_eksp_chromatograf...

Przetarg na dostawę środków higienicznych - Znak: DEiA-231-PN/21/06SIWZ_srodki_higieniczne.pdfZalacznik_Nr_1_formularz_cenowy.docZalacznik_Nr_2_oferta.docZalacznik_Nr_3_projekt_umowy.docKorekta_SIW...

Przetarg na dostawę artykułów biurowych - znak: DEiA-231-PN/19/06Artykuly_biurowe_SIWZ.pdfZal_nr_1_przedmiot_zamowieniadoc.docZal_nr_2_oferta.docZal_nr_3_projekt_umowy.doc...

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/11/17-1333183Testy Diagnostyczne: Grupa C1Testy immunoenzymatyczne typu ELISA Anty HAV IgM Anty HAV total RotavirusCMV IgMCMV IgGCMV IgG avidityVa...