Publikujący: Krzysztof Strzyżykowski
Data publikacji: 12-07-18

Stanowisko WSSE Gorzów Wlkp. do pytań Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne na bezgotówkowy zakup paliwa.Sprawa OATZP.272.15.2018