Publikujący: Katarzyna Zaworska
Data publikacji: 29-09-17
  lp.  ODPOWIEDŹ AUTOR ODPOWIEDZI  DAT WYTWORZENIA  PUBLIKUJĄCY  DATA PUBLIKACJI  1  żółtaczka  Angelika Cisek-Woźniak  22.11.201...

odpowiedź...

odpowiedź...

odpowiedź...

odpowiedź...

Pytanie:„Czy zgłaszając skargę na swojego pracodawcę za nieprzestrzeganie warunków higienicznych muszę to zrobić w formie pisemnej czy wystarczy e-mailowo?” Odpowiedź:Formę zgłaszania s...

Pytanie:„Zwracam się z zapytaniem o interpretację Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej zapisu w rejestrze pracy w narażeniu na czynniki rakotwórcze/mutagenne. Czy w rejestrze stosuje si...

Pytanie: „Planuję rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na produkcji karmy dla zwierząt (psy, koty). Przy produkcji nie będę używania składników zwierzęcych i odzwierzęcych...

Wymogi_sanitarne_dla_firmy_przygotowującej_kanapki...