Publikujący: Paweł Perski
Data publikacji: 12-04-18

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

Ogłoszenie o naborze z dnia 12.04.2018r.

Oferta do: 18  maja 2018r.

Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku specjalista ds. BHP

Miejsce wykonywania pracy:

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

Kazimierza Jagiellończyka 8B, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Warunki pracy:

- praca administracyjna wykonywana w siedzibie WSSE i poza siedzibą

 

Podstawowy zakres obowiązków (główne zadania):

- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

-    opracowywanie dokumentów z zakresu BHP,

-  opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na  poszczególnych stanowiskach pracy,

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia uzupełniające / podyplomowe w zakresie BHP

- aktualne uprawnienia BHP,

- bardzo dobra znajomość przepisów BHP,

- dobra znajomość obsługi komputera,

- umiejętność w pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 

Dokumenty niezbędne:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia,

- kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty należy złożyć do:  18.05.2018r.

- decyduje data: stempla pocztowego /  osobistego dostarczenia oferty

- miejsce składania dokumentów:  osobiście w sekretariacie lub faxem (95 722-46-52) lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

 

Inne informacje:

- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w WSSE, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

- List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,

- Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 3067145 lub 95 3067144

- Bliższe informacje o zakładzie zawiera regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na stronie www.wsse.gorzow.pl.

- W ofercie prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 ze zmianami).

- Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

- Kandydaci proszeni są o zapoznanie z informacją o rozstrzygnięciu postępowania umieszczoną na stronie internetowej WSSE w Gorzowie Wlkp. w zakładce „informacje o rozstrzygnięciu naboru”.

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Katarzyna Zaworska 2018-07-03 11:51:00
Ostatnia modyfikacja: Paweł Perski 2018-09-13 11:51:24
Wersja: 3
Ilość wyświetleń: 904

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
3 Paweł Perski 2018-09-13 11:51:24
Edytowano
2 Katarzyna Zaworska 2018-07-04 06:53:21
Edytowano
1 Katarzyna Zaworska 2018-07-03 11:51:00
Utworzono