W kwietniu 2014r. rozpoczęła się ogólnoeuropejska kampania o charakterze informacyjnym i upowszechniającym "Stres w pracy. Nie, dziękuję" organizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i realizowana na poziomie poszczególnych państw UE przez krajowe punkty centralne EU-OSHA.

Głównym celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy oraz zachęcenie pracodawców, menedżerów oraz pracowników i ich przedstawicieli do prowadzenia współpracy w zakresie zarządzania tymi zagrożeniami. Ponadto rozpropagowanie wśród pracodawców przekonania, że zobowiązania prawne są ważne z punktu widzenia sukcesu firmy oraz motywacji i zdrowia personelu, a zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi wymaga wdrożenia odpowiednich środków na poziomie organizacji. Ważnym elementem jest także przekonanie pracowników o tym, że stres związany z pracą to kwestia organizacyjna procesu pracy, a brak komfortu w tej materii należy zgłaszać pracodawcy.

Do udziału w kampanii zachęca się:

 • pracodawców z sektora publicznego i prywatnego bez względu na wielkość przedsiębiorstwa,
 • menedżerów, przełożonych i pracowników,
 • specjalistów BHP,
 • przedstawicieli związków zawodowych i przedstawicieli ds. BHP,
 • stowarzyszenia pracodawców,
 • organizacje zawodowe,
 • ośrodki edukacyjno-szkoleniowe,
 • instytucje i organizacje ubezpieczeniowe i prewencyjne.

Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy pozwala tworzyć środowisko pracy sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu pracowników oraz poprawia wyniki przedsiębiorstwa. Aby ułatwić uzyskanie tych rezultatów, kampania koncentruje się na następujących kwestiach:

 • zwiększenie wiedzy na temat narastającego problemu związanego ze stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy,
 • udostępnianie i promowanie korzystania z prostych, praktycznych narzędzi i wytycznych w zakresie zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w miejscu pracy,
 • podkreślanie pozytywnych skutków zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w miejscu pracy, w tym również danych dot. ekonomicznego aspektu zagadnienia.

Jednym z elementów kampanii jest Europejski Konkurs Dobrych Praktyk mający na celu pokazywanie najlepszych przykładów współpracy kadry kierowniczej i pracowników w obszarze ograniczania ryzyka zawodowego.

Kampania będzie trwała do końca 2015r. Więcej informacji www.healthy-workplaces.eu oraz stres.ciop.pl.

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Robert Michna 2014-06-20 14:35:00
Ostatnia modyfikacja: Robert Michna 2014-06-20 14:40:27
Wersja: 2
Ilość wyświetleń: 20800

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
2 Robert Michna 2014-06-20 14:40:27
Edytowano
1 Robert Michna 2014-06-20 14:35:00
Utworzono