szkodniki

Szkodniki stanowią źródło zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych żywności (ich wydaliny), a także mechanicznych (oprzędy, fragmenty ich ciała). Szkodniki powodują zanieczyszczenie produktów spożywczych wydalinami (kał), niszczenie środków spożywczych poprzez zlepianie oprzędami, zawilgocenie produktów, w których rozwijają się drobnoustroje (w tym bakterie chorobotwórcze tj.: Salmonella, E.coli, pleśnie także toksynotwórcze), doprowadzając do niekorzystnych zmian i psucia się żywności (zmieniona barwa, konsystencja, stęchły zapach).

Żywność zanieczyszczona szkodnikami magazynowymi może być u ludzi przyczyną uszkodzeń ściany jelit, wywoływać biegunki i stany zapalne przewodu pokarmowego. Może powodować odczyny alergiczne.

Obecność w żywności żywych szkodników wpływa bezpośrednio na ich rozprzestrzenianie się w środowisku, w tym zanieczyszczenie środków transportu, porażenie wolnych od nich produktów spożywczych oraz zakładów przemysłu spożywczego, miejsc obrotu hurtowego, magazynów, punktów obrotu detalicznego potęgując niekorzystne dla zdrowia zmiany przez nie wywoływane.

Żywność zawierająca żywe szkodniki jest niewłaściwej jakości zdrowotnej i nie nadaje się do spożycia przez ludzi.