raport o jakosci wody

 

   Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Gorzowie Dorota Konaszczuk przedstawiła w piątek 19 października ”Raport o bezpieczeństwie wody przeznaczonej do spożycia na terenie województwa lubuskiego”. Jego wyniki i wnioski wcześniej poznał wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch.

   Jako pozytywne należy postrzegać m.in. to, że wzrasta świadomość producentów wody, którzy realizują kontrolę wewnętrzną w zakresie badań jakości wody. Problemem pozostaje nierozwiązana gospodarka ściekowa w wielu miejscowościach – brak kanalizacji, która stanowi najczęstszą przyczynę zanieczyszczenia ujęcia wody - podkreślił kierownik Oddziału Higieny Komunalnej WSSE inż. Roman Glapa.

   Ponadto przestarzała i niemodernizowana infrastruktura wodociągowa generuje problemy z utrzymaniem właściwej jakości wody.

   Powyższe problemy stanowią wyzwanie dla wójtów i burmistrzów, którzy w planach rozwojowych gmin winni umieścić modernizację ujęć wody i sieci wodociągowych oraz docelowo skanalizować całą gminę.

   Tylko równowaga między zwodociągowaniem (a w Lubuskiem jest jedno z najwyższych w kraju i wynosi 96 %) i skanalizowaniem nawet najmniejszych miejscowości jest gwarantem, że ujęcia wody nie będą zanieczyszczane – uznała szefowa lubuskiej Inspekcji Sanitarnej Dorota Konaszczuk.

   Raport do pobrania w załączniku.

 

raport_wodociagowy_woj._lubuski_09.2014.docx