Ocena zaopatrzenia ludności woj. lubuskiego w wodę do spożycia (2014) Ocena zaopatrzenia ludności woj. lubuskiego w wodę do spożycia (2015) Ocena zaopatrzenia ludności woj. lubuskiego w wodę...

     Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Gorzowie Dorota Konaszczuk przedstawiła w piątek 19 października ”Raport o bezpieczeństwie wody przeznaczonej d...

Wysokiej jakości woda, bezpieczna dla zdrowia i dostępna w odpowiedniej ilości jest niezbędna dla codziennego życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby woda była bezpieczna dla konsument...