Ocena obszarowa jakości wody do spożycia w województwie lubuskim w 2018 roku. Ocena zaopatrzenia ludności woj. lubuskiego w wodę do spożycia (2017) Ocena zaopatrzenia ludności woj. lubuskieg...

     Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Gorzowie Dorota Konaszczuk przedstawiła w piątek 19 października ”Raport o bezpieczeństwie wody przeznaczonej d...

KOMUNIKATY DOT. JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Wysokiej jakości woda, bezpieczna dla zdrowia i dostępna w odpowiedniej ilości jest niezbędna dla codziennego życia. Zgodnie z obowiązującymi przepis...