W 2014 r. (stan na dzień 31 XII) w ewidencji nadzorowanych obiektów znajdowało się 40 pływalni. Skontrolowano stan sanitarny 39 obiektów (1 pływalnia nie została uruchomiona w sezoni...