Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w czasie trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVI...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawa Prawo Wodne wprowadziła w życie istotne zmiany w odniesieniu do funkcjonowania kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Istotną zmianą...

Link do serwisu kąpieliskowego (obrazek)  ...

Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy dwóch odrębnych obszarów zagrożeń...

Niniejsze opracowanie stanowi kompendium wiedzy w zakresie sinic. Zawiera ogólne informacje dotyczące sinic jak również wskazuje na przyczyny i skutki zakwitów sinic, zagrożenia zdrowotne związ...