Lp. Powiat Nazwa kąpieliska  Link do Serwisu Kąpieliskowego 1.  gorzowski  Kąpielisko na Jeziorze Nierzym - Różanki, gmina Kłodawa  https://sk.gis....

Z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawa Prawo Wodne wprowadziła w życie istotne zmiany w odniesieniu do funkcjonowania kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Istotną zmianą...

Informacja nr 11 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. dot. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli z dnia 03 września 2018 r. Informacja nr 10 Lubu...

Niniejsze opracowanie stanowi kompendium wiedzy w zakresie sinic. Zawiera ogólne informacje dotyczące sinic jak również wskazuje na przyczyny i skutki zakwitów sinic, zagrożenia zdrowotne związ...

Kąpieliska w województwie lubuskim - sezon kąpielowy 2017 Kąpieliska w województwie lubuskim - sezon kąpielowy 2016  ...