KOMUNIKATY DOT. JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Wysokiej jakości woda, bezpieczna dla zdrowia i dostępna w odpowiedniej ilości jest niezbędna dla codziennego życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby woda była bezpieczna dla konsumentów, powinna być wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów oraz pozbawiona wszelkich substancji w ilości stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Należy podkreślić, iż za jakość wyprodukowanej wody odpowiada jej producent, czyli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, lub podmiot spełniający taką rolę. Z kolei organ kontrolny, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, sprawdza jakość wody w celu oceny jej zgodności z wymaganiami. Zatem rolą producenta jest przede wszystkim prowadzenie kontroli wewnętrznej jakości wody, ustalanie przyczyn w przypadku pogorszenie jej jakości oraz podejmowanie przedsięwzięć naprawczych. Rolą właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest natomiast analizowanie zagrożeń zdrowotnych wynikających z przekroczenia wartości wskaźników niezgodnych z wymaganiami i ocena prawidłowości zaproponowanych rozwiązań naprawczych.

Na zamieszczonej poniżej mapie (po wskazaniu kursorem wybranego symbolu) znajdą Państwo informacje o obowiązujących na terenie województwa lubuskiego brakach przydatności wody do spożycia lub warunkowej przydatności wody do spożycia.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody można także uzyskać od podmiotów dostarczających wodę oraz we właściwych miejscowo Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

Legenda:

- brak przydatności wody do spożycia

- warunkowa przydatność wody do spożycia

- informacja