wakacje

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., w związku ze zbliżającym się okresem wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przypomina o konieczności zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku oraz właściwej opieki dla dzieci i młodzieży.

Z chwilą rozpoczęcia wakacji, przedstawiciele państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych województwa lubuskiego będą nadzorowali miejsca, w których trwał będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Podczas kontroli pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą zwracali szczególną uwagę na stan sanitarno-techniczny obiektów, stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń oraz ich wyposażenie, warunki do utrzymania higieny osobistej oraz warunki przygotowywania i podawania posiłków.

Warto przypomnieć, co należy robić, aby wakacje przebiegały bezpiecznie.

 

Informacje dla rodziców i opiekunów

Wskazówki dla dzieci i młodzieży

Informacja dla organizatorów