Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne m. in. w miejscach wypoczynku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412).

Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa lubuskiego prowadzą kontrole turnusów zamieszczonych w elektronicznej bazie wypoczynku w trakcie ich trwania.

 

wybrane_zagadnienia_dotyczyce_organizacji_wypoczynku.pdf