Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży ujęte zostały w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156), ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1629) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

 

informacja_dla_organizatorow_wypoczynku_1.pdf