W okresie od 24 czerwca do 26 lipca br. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego przeprowadzili 202 kontrole, w których uczestniczyli pracownicy pionów: higieny dzi...

Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży ujęte zostały w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (test jednolity Dz.U.2017r., poz.2198), rozporządzeniu Ministra Eduka...

Podczas pierwszego miesiąca wakacji przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego przeprowadzili 174 kontrole w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. Skontrolowano 166...

W bieżącym roku pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili łącznie                   ...

Państwowa Inspekcja Sanitarna prze całe wakacje czuwała nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży. W sezonie letnim w naszym wojew...

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne m...

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  podczas wypoczynku nad wodą, w górach czy lesie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Oddział Higieny Dzieci i ...

W bieżącym roku pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili łącznie 94 kontrole w obiektach wypoczynku zimowego. Ogółem z wypoczynku skorzystało 2782 uczestników. Podczas kontro...

Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży ujęte zostały w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156), ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmian...