Państwowa Inspekcja Sanitarna prze całe wakacje czuwała nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży. W sezonie letnim w naszym wojew...

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne m...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., w związku ze zbliżającym się okresem wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przypomina o konieczności zapewnienia bezpiecz...

W bieżącym roku pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili łącznie 94 kontrole w obiektach wypoczynku zimowego. Ogółem z wypoczynku skorzystało 2782 uczestników. Podczas kontro...

Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży ujęte zostały w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156), ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmian...

Rozpoczyna się okres ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, który na terenie całego kraju potrwa od 20 stycznia do 2 marca br. Uczniowie lubuskich szkół będą odpoczywali w terminie od 3 –...

Podczas pierwszego miesiąca wakacji przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego przeprowadzili 174 kontrole w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. Skontrolowano 166...