ulotka_zasady_postypowania_w_przypadku_zadyawiey.jpeg...

Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych.pdf...

Plac zabaw to przede wszystkim miejsce radości i odpoczynku dla dzieci i powinien być miejscem bezpiecznym bez względu na fakt w jaki sposób i kiedy został urządzony. W załączonej informacji z...

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu.   stanowisko_gyownego_inspektora_sanitarnego.pdf...

  Stanowisko Głównego Inspektora w sprawie tornistrów szkolnych...

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) i przepis wykonawczy do niej, tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w...