sala gim

W ostatnim czasie w galeriach handlowych, centrach rekreacyjnych czy na osiedlach powstaje coraz więcej sal zabaw dla dzieci. Najczęściej sale te wyposażone są w baseny z piłkami, labirynty z przeszkodami, zjeżdżalnie, drabinki i ścianki wspinaczkowe.

Obecny stan prawny nie reguluje szczegółowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny jakim powinny odpowiadać sale zabaw dla dzieci. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 nr 83 poz. 454) nie reguluje powyższych kwestii. Utrzymanie czystości i porządku w tych pomieszczeniach, mycie i dezynfekcja zależą od stopnia świadomości zagrożenia oraz dobrej woli właściciela.

Zabawa w basenie z piłkami, z uwagi na swoja specyfikę, może być źródłem narażenia dzieci na choroby przenoszone drogą pokarmową i kontaktową. Ryzyko to wzrasta jeśli w zabawach uczestniczą dzieci przeziębione lub z rozpoczynającą się infekcją. W czasie zabawy może dojść także do urazów lub złamań.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci korzystających z sal zabaw:

  • zwracajmy uwagę na stan sanitarno-techniczny urządzeń oraz czystość pomieszczeń przeznaczonych do zabawy;
  • pamiętajmy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, przede wszystkim myciu rąk zarówno przed jak i po zabawie;
  • zrezygnujmy z wizyty w sali zabaw jeśli nasze dziecko ma objawy chorobowe ze strony górnych dróg oddechowych.