Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa lubuskiego w roku szklonym 2017/2018 przeprowadziła ocenę obciążenia uczniów ciężarem tornistrów i plecaków w wybranych placówkach zlokalizowanych...

ocena_mebli_uzytkowanych_przez_szkoyy_i_przedszkola_w_2015_roku.pdf...

Środowisko szkolne odgrywa bardzo ważną rolę w życiu uczniów. Jest to miejsce, w którym poza domem rodzinnym uczeń spędza najwięcej czasu, dlatego warunki tam panujące powinny sprzyjać roz...

Oświetlenie jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym widzenie. Właściwe oświetlenie klasy wpływa zarówno na dobre samopoczucie ucznia i nauczyciela,jak i ogranicza zmęczenie wzroku podcza...

W ostatnim czasie w galeriach handlowych, centrach rekreacyjnych czy na osiedlach powstaje coraz więcej sal zabaw dla dzieci. Najczęściej sale te wyposażone są w baseny z piłkami, labirynty z ...