W dniu 28 kwietnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Sejm, podejmując 9 lipca 2003r. uchwałę w tym zakresie, postanowił zwrócić sz...

Dnia 14 kwietnia 2016r. rozpoczęła się Europejska kampania informacyjna na lata 2016–2017 „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, poświęcona zarządzaniu wiekiem w pracy i zrównoważon...

(źródło: office.microsoft.com) W obowiązującym prawodawstwie nie określono najwyższej temperatury, jaka jest dopuszczalna w pomieszczeniach pracy. Wynika to z faktu, że na odczucie temperat...

(źródło: pl.wikipedia.org)   Infradźwięki to drgania akustyczne o częstotliwościach od 0,1 do 16 Hz. Cechują się znaczną długością fal, co powoduje, że są słabo tłumione przez ...

Okres letni to czas upałów, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. przypomina, że rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłk...

Elektroniczna wersja Przewodnika po rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ost...

(źródło: office.microsoft.com)   Badania laboratoryjne określają właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz skład płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek – pobranyc...