W roku 2018 jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej działające na terenie województwa lubuskiego stwierdziły 69 chorób zawodowych oraz wydały 36 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia chorob...

W roku 2016 jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej działające na terenie województwa lubuskiego stwierdziły 52 choroby zawodowe oraz wydały 27 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby ...

Zgodnie z art.2351 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy Dz. z 1998r. Nr 21.poz 94, z późn. zm.) za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli...

W roku 2017 jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej działające na terenie województwa lubuskiego stwierdziły 70 chorób zawodowych oraz wydały 40 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia chorob...

W roku 2015 Państwowa Inspekcja Sanitarna stwierdziła na terenie województwa lubuskiego 30 chorób zawodowych oraz wydała 24 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Liczba stwie...