Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, na polecenie wojewody lubuskiego Jerzego Ostroucha, zwróci się do organów prowadzących szpitale na terenie województwa lubuskieg...

  Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w związku z pojawiającymi się od czerwca 2012r. głównie na terenie krajów Półwyspu Arabskiego, ale także i w Euro...