W 2014 r. (stan na dzień 31 XII) w ewidencji nadzorowanych obiektów znajdowało się 40 pływalni. Skontrolowano stan sanitarny 39 obiektów (1 pływalnia nie została uruchomiona w sezoni...

Sinice stwarzają potencjalne zagrożenie dla każdego zbiornika wodnego. Szczególnie niebezpieczne są dla zbiorników, których woda wykorzystywana jest do celów spożywczych, przemysłowych i r...