W ramach realizacji programów edukacyjnych „Nie pal przy mnie proszę” oraz „Moje dziecko idzie do szkoły” w dniu 01.06.2013 r. w godz. 10:00 – 14:00, w Zespole Szkół Nr 21, w Gorzowie...

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa lubuskiego rozpoczyna realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Wszawicy. Program wdrażany będzie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wsza...

Rodzice nie zawsze i nie wszyscy mają świadomość jak bardzo ich opieka nad dzieckiem ma wpływ na jego zdrowie i rozwój biologiczny, psychiczny i intelektualny. W pewnych środowiskach rodzice ni...

Na zaproszenie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., w dniu 16 czerwca 2015 r. pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili szkol...

Na zaproszenie Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Wincentyńskie Dzieci” w Gorzowie Wlkp. pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemio...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach i szkołach podstawowych województwa lubuskiego realizowano III edycję pr...