W ramach realizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. społecznych kampanii edukacyjnych w zakresie: profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnienie...

   Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. oraz Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. zorganizowały w poniedziałek 23 listopada...

W dniu 13 czerwca bieżącego roku pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej uczestniczyli w imprezie plenerowej zorganizowanej przez Publiczne Przedszkole w Kłodawie we współpracy z lokalnymi ...

27 czerwca 2016 r., w ramach kampanii edukacyjnej „Ciesz się życiem bez palenia”, odbyło się szkolenie dla podopiecznych i pracowników Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Celem szkolenia by...

Przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w sobotę 22 sierpnia br.,uczestniczyli w imprezie plenerowej „Bezpieczny uczeń”, zorganizowanej przez Miej...

Na zaproszenie Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Wincentyńskie Dzieci” w Gorzowie Wlkp. pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemio...

Dnia 7 maja br. przedstawiciele WSSE w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w happeningu zorganizowanym pod hasłem „Gorzów – miastem akceptacji” zorganizowanym na Bulwarze Zachodnim w ramach obchod...

W ramach współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej zorganizowali szkolenia dla funkcjonariuszy zatrudniony...