Od 2007 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna jest koordynatorem działań w ramach Krajowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. W ramach profilaktyki pale...