Przekazujemy w załączeniu raporty i analizy dotyczące epidemii palenia tytoniu w Polsce i na świecie.   nikotynizm_w_polsce_1.pdf raport_palenie_2011_tob3cit_1.pdf sondaz_tyt_15112010_tob...

Prezentujemy harmonogram realizacji "Krajowego programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS" na lata 2012-2016   harmonogram_po_rm.pdf...