W załączeniu materiały z akcji edukacyjnej TVP S.A. i Głównego Inspektoratu Sanitarnego pt.: "Stop Dopalaczom", która odbyła się w grudniu ur.
W pakiecie znajduje się:
- 5 programów "Pytanie na Śniadanie",
- program edukacyjno - profilaktyczny "Stop Dopalaczom" dla rodziców i młodzieży,
- reportaż z grudniowej konferencji „Poprawa skuteczności w ograniczeniu podaży środków zastępczych” Warszawa, 6-7 grudnia 2016 roku.