Informacja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o otrzymanych w I półroczu 2017 r. zgłoszeniach podejrzeń zatruć środkami zastępczymi – tzw. „dopalaczami” na terenie województwa lubuskiego.
Stan na dzień 30 czerwca 2017 r.

1

2

3

4